წყალსაქაჩი

wyalsaqachi

წყალსაქაჩით წყლის უფრო ღრმა ფენადან შეგვიძლია ამოღება ვიდრე ჭიდან.

თემა: