აკაციის ყვავილი

akaciis yvavili

ლამაზი, სურნელოვანი-უხვად იძლევა უმაღლესი ხარისხის ნექტარს.