ჩვეულებრივზე სქელი თაფლიანი ფიჭები

taplini pichit savse gadasatani yuti

ჩარჩოების ერთმანეთისგან დაშორებით უფრო სქელ ფიჭებს ვღებულობთ