გაზაფხული

gazapxuli

მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, პირველი მარტის მდგომარეობით. თაგვები, მხოლოდ გარედან, შორიდან, ახლოს ვერ მოდიან. ჭიანჭველა და ობობა, ბევრი ვერაფერი, ვარვაც დავიჭირე, ერთი....შიგნით: თაფლი, ჭეო, კვერცხი, ბარტყი, ფუტკარი, დედოფალი.....