კოდალა საფუტკრეში

kodala saputkreshi
კოდალა-ზამთარში აქტიურობს ჩემთან საფუტკრეში.. 7-8 ოჯახს ურახუნა წელს-ხიშტივით ხმარობს ნისკარტს.