ოქროს წკეპლას თაფლი

oqros wkeplas tapli

3-4 წლის წინ საერთოდ არ იყო ჩვენთან ოქროს წკეპლა.(2015)