საფუტკრე დღეს 06.03.14.

saputkre dges 06.03.14.

საფუტკრე დღეს - 06.03.14.