თაფლი ფიჭით, სარანჯი

tapli pichit, saranji

თაფლი მობეჭდილი ფიჭაში