თეთრი აკაცია

TeTri akacia

აკაციის ყვავილი უხად გამოყოფს ნექტარს