ზაფხულის თაფლი 2018

zapxulis tapli 2018

აკაციის (მაისის თაფლი) ყვავილობის შემდეგ ჩვენთან ცაცხვი, წაბლი(მთაში) ყვავილობს. ზაფხულში ფუტკარი მანანა თაფლსაც აგროვებს ხშირად.
zafxulis tapli 2018
წლევანდელი ზაფხული მანანა თაფლის სიმცირით გამოირჩეოდა. თაფლიც განსხვავებულია.