დინდგელი

dindgeli
დინდგელი, დგვინდგვი, ძგვინძგვი - (Прополис---პრო-წინ, მდე. პოლისი-ქალაქი )-პირველი, რითიც იწყება ფუტკრის ოჯახი. დინდგელს ფუტკარი ხმარობს მისი სამფლობელოს იზოლოირებისათვის, გარე სამყაროსაგან, საფრთხისაგან. დინდგელი სხვადასხვა ფერის და შემადგენლობის გვხვდება. მას ძირითადად სამკურნალოდ მოვიხმართ.