ელექტრო ხერხი

eleqtro xerxi
ელექტრო ხერხი- "პარმა"-ს ახალი სიცოცხლე.

თემა: