გუშინ საფუტკრეში 24.03.2017წ.

xbo

შარშან, აღდგომის დღესასწაულზე - პირველ მაისს დაიბადა ჩვენი ხბო. გუშინ კი კინაღამ რქებზე წამოიმცო მთელი საფუტკრე (თერთმეტი თვის არაა ჯერ)

თემა: