მზრუნველი დედა

mzrunveli deda
გაბრიელას და მის ლეკვებს მივუჩინეთ ცალკე, მცირე შენობა, სახლისაგან მოშორებით. მას რაღაც არ მოსწონს-ცდილობს ლეკვები სხვაგან გადაიყვანოს. ასეა ფუტკარიც - ბუნებრივი ნაყარი, მე ვფიქრობ, საფუტკრეს მიტოვების მცდელობაა. არ მოსწონს რაღაც....

თემა: