ჭეო კვერცხი ბარტყი თაფლი

mzei

ახალი აშენებული, ახალი თაფლჩასხმული, ახალი მობეჭდვადაწყებული ფიჭა.

bartyi_4

ხელოვნური ფიჭის უმისოდ, ძირითადად ასეთ ჩარჩოებს მივიღებთ, რომელიც მუშა ბარტყის გამოსაყვანად არ ვარგა.

bartyi_21

ასეთი ჩარჩო ოქროდ ფასობს. ხარისხიანი ფიჭა, სწორად ჩაკრული, კარგი დედა ფუტკარი, ძლიერი ფუტკრის ოჯახი....

bartyi_25

ჭეო-ფუტკარი მას ყვავილის მტვერისაგან ამზადებს. ხმარობს ძირითადად ბარტყის გამოსაკვებად.

bartyi_11

ფუტკრებს ბოლომდე  აშენებულიც არა აქვთ უჯრები, დედა ფუტკარმა კი მოასწრო ყველა უჯრაში ჩაეკვერცხა.

bartyi_12

მთავარი ღალის დროს კი უკვე ძნელია, თავისუფალი უჯრის მოძებვნა-ფუტკრები ცდილობენ ყველგან ნექტარი ჩაასხან.

bartyi_27

აკაციის დროს ფუტკარი ადვილად აშენებს და თაფლითაც ადვილად ავსებს ჩარჩოებს.