ოქროს წკეპლა

oqros wkepla
ოქროს წკეპლა. Золота́я ро́зга, .Золота́рник.