ფუტკრის მტრები

ჭიანჭველები
cvilis chrchili
kvirionebis jgupi saputkris tavze
kvirioni

1. ჭიანჭველები.  2. ცვილის ჩრჩილი.  3. კვირიონის ჯგუფი საფუტკრის თავზე.  4. კვირიონი.
თაგი ცალკე თემაა.