სრულად მობეჭდილი ფიჭა

სრულად მობეჭდილი ფიჭა

რაც უფრო სრულადაა ფიჭა მობეჭდილი, მით უფრო მძიმეა თაფლი