თაფლი ახალ აშენებულ ფიჭაში

tapli axal ashenebul fichashi

ახალი აშენებული ფიჭა თეთრი ფერისაა