თაფლი ახალ აშენებულ ფიჭაში

tapli axal ashenebul pichashi

ახლი აშენებული ფიჭა სუფთაა, შესაბამისად თაფლიც სხვა ხარისხისაა.