თაფლი ფიჭით, გამზადებულია დასაწურად

tapli pichit, amogebulia dasawurad

სანამ თაფლიან ფიჭებს აეთლებათ სანთლის სახურავები, დროებით თავსდებიან თაროზე.