თაფლი სექციებით

tapli seqciebit
თაფლი სექციებით-წელს პირველად გავსინჯე და მგონი გამოდის. ნაჩვენები საკუჭნაოს ჩარჩოს 1 სექცია თავისუფალია დანარჩენებში, სხვადასხვა თაფლია.