ზამთარი 2017

zamtari 2017
მარცხენა სურათი 24 იანვარსაა გადაღებული, მეორე ხუთი დღის შემდეგ.