გაძღა ფუტკარი

gadzga putkari

აკაცია, გლედიჩია(რუსული აკაცია), ციტრუსი... კარგად იმუშავა ფუტკარმა, გაძღა მუშაობით))
იმატა სკის ოჯახში წევრების რაოდენობამ, თაფლმა, ჭეომ და გაყოფაზეც დაიწყეს ზრუნვა.

mobechdili sadedeebi

ჩამოაშენეს სადედეები-გაძღა წელს ფუტკარი სადედეების შენებით))

gamoxruli sadedeebi

ამ სურათზე 10-ზე მეტი გამოხრული სადედეა-კონკურენტებს არ ინდობს დედა ფუტკარი. 

amaT gaumarTlaT

 ამათ უფრო გაუმართლათ))

sadedoplo sadede

ნამდვილად სადედოფლო სადედე))

nayari

გაძღა(იმედია) ფუტკარი წელს ნაყრის კეთებით

meputkre

ვერც ერთი ვერ გაექცა მარჯვე მეფუტკრის მარჯვენას ))

skaShi shesvla

ასე ახვეწინა ყველას ახალ სკაში შეშვება))

sakuchnao

ჩემთვისაც დაიწყეს საკუჭნაოს თაფლის გადაბეჭდვა, ჩემმა ტკბილმა გოგონებმა, ჩემზეც ზრუნავენ))