ჩვენი თაფლი ლაბორატორულად შემოწმდა

lab.dok.1

 

ჩვენი 2018 წლის მაისის თაფლი, საერთაშორისო სერთიფიკატის მქონე უკრაინულ ლაბორატორიაში შეამოწმა მყიდველმა და ამის შემდეგ შეიძინა ჩვენგან.


lab.dok2
აღნიშნული გარიგებით ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ:
1. ამ დონის შემოწმება ძალიან ძვირია-ფინანსური თვალსაზრისით და ჩვენ მას არ გავივლიდით.
2. ასეთი რაოდენობით ამ  ფასში ჩვენ ჯერ თაფლი არ გაგვიყიდია.