მაისის თაფლი (აკაციის თაფლი)

maisis tafli (akaciis tapli)
maisis tapli (akaciis tapli)

1 ივნისს დავიწყეთ თაფლის ამოტანა