მცენარეული მანანა თაფლი და ოჯალეში

agvistoshi motanili  manana tapli
manana tapli da ojaleshi

აგვისტოს თვეში მოტანილი მცენარეული მანანა თაფლი