თაფლის მრავალსახეობა

zapxulis tapli 2018

წლევანდელი ზაფხული მანანა თაფლის სიმცირით გამოირჩევა

ზაფხულის თაფლი 2015
ყოველ დღე სხვადასხვა თაფლი მოაქვს ფუტკარს, მდიდარია ბუნება, მადლობა ღმერთს. ერთ ჩარჩოზე ზოგჯერ 2-3 სახის თაფლი გვხვდება. შეიძლება ითქვას ყოველი სკიდან დაწურული თაფლი განსხვავებულია.
oqros wkeplas tapli

3-4 წლის წინ საერთოდ არ იყო ჩვენთან ოქროწკეპლა.(2015)

agvistoshi motanili  manana tapli

აგვისტოს თვეში მოტანილი მცენარეული მანანა თაფლი

Subscribe to RSS - თაფლის მრავალსახეობა