3. ყველა წინადადება შეცდომითაა((

mesame

   ,,საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანება'' (შემდგომში – „ასოციაცია“) აქვეყნებს სტატიას სადაც არაა წყარო და ავტორი(წინა ორზე აა პაპავამ იმუშავაო)  მითითებული. ცოტა კი გამიჭირდა, მსგავსი რამ არც ერთ ენაზე არ წერია, მთელს ინტერნეტში, მაგრამ წყარო ვიპოვე(შემდგომში – „წ-ო“). ავტორი(შემდგომში – „ა-ი“)   ჩემთვის უცნობია, ასოციაცია მე არ მეკონტაქტება((.
   უაზრობებს შეჩვეულები ვართ და გაკვირვება ძნელია ჩვენი, მაგრამ ყველა იქედან როგორ ხართ, რომ ქართული არავინ იცით? მრავალი ოჯახების პატრონებმა“, „კრახმალი“...
   ვიწყებ სათაურიდან და არაფერს ვტოვებ:   ,,ნიმუშების აღება ვაროას კონტროლისათვის", ,,Sampling Mites on Adult Bees" აქ უფრო:ტკიპების აღება(ნიმუშად) მოზრდილ ფუტკრებზე(ფუტკრებიდან), წერია. 
  შემდეგი წინადადება: ,,ფუტკრებიდან მოხერხებული მეთოდებით ტკიპის მოცილება გულისხმობს მისი გავრცელების გამოთვლას ზრდასრულ ფუტკრებზე." გაიგეთ რამე? თუ გაიგეთ, ეს ის არაა, რაც წყაროში წერია: ,,The most convenient methods of sampling varroa mites involve estimating the prevalence of mites on adult bees. " ტკიპების მოცილება-ბედნიერებაა, აქ საუბარია ტკიპების ნიმუშად აღება, მოცილების მოხერხებულ მეთოდებზე, რომლებიც მოიცავენ-ო ტკიპების გავრცელების შეფასებას ზრდასრულ ფუტკრებზე-ო. 
   შემდეგი წინადადება: ,,გავრცელება ხშირად გამოისახება პროცენტებში." <>  ,, The prevalence is often described as a percentage."  გამოსახვა სხვაა, აქ აღწერაზეა საუბარი.
   შემდეგი წინადადება: ,,მაგალითად 5% დატვირთვა ნიშნავს რომ 100 ზრდასრულ ფუტკარზე 5 ცალ ვაროას ანგარიშობენ." <> ,,For example, a 5 percent mite load means that there were five adult mites counted for every 100 bees in the sample. "  წყაროში წერია: ,,მაგალითად, ტკიპების 5 პროცენტიანი დატვირთვა ნიშნავს, რომ ნიმუშში ყოველ 100 ფუტკარზე ხუთი ზრდასრულ ტკიპა იყო დათვლილი."   ა-ი ფიქრობს, რომ წყარო ცდება, ან ასე ჯობია  და იმიტომ შეაქვს ცვლილებები?
   შემდეგი წინადადება: ,,ბევრი მეფუტკრე ამჯობინებს რომ სინჯების აღებისას არ დაიხოცოს ფუტკარი, მაგრამ მრავალი ოჯახების პატრონებმა შეიძლება ნიმუშები აიღონ ერთდროულად რამდენიმე ოჯახიდან და გამოთვალონ ტკიპით დატვირთვა შემდეგ შესაფერის დროს." <> ,,Most beekeepers prefer not to kill bees during sampling, but people with many colonies might find it more efficient to collect samples from many colonies at once and measure the mite loads at a more convenient time later"  წყაროში წერია არ ბევრი მეფუტკრე ..., არამედ ,,მეფუტკრეების უმეტესობას ურჩევნია არ მოკლას(დახოცოს) ფუტკარი სინჯის აღების დროს." ბევრი და უმეტესში შეიძლება დიდი სხვაობა არ არისო ფიქრობს ა-ი მთარგმნელი, მაგრამ არის და თან დიდი. 
   იძულებული ვარ ამ რთული(შედგენილობით) და ურთულესი(ა-ი-სათვის გასაგებად) წინადადების მეორე ნაწილი ცალკე გავარჩიო. თავიდან ვთქვით, რომ არცერთ(მე))) მეფუტკრეს ფუტკარი დასახოცად არ ემეტებაო. ეხლა წყარო ამატებს, მაგრამო მათო, ვისაც ბევრი ფუტკარი ყავთო, შეიძლება უფრო ეფექტურად ჩათვალონო(იძულებული არიანო), ერთდროულად რამდენიმე(ბევრი) ოჯახიდან აიღონო ნიმუში და შემდეგო, მათვის ხელსაყრელ დროსო დათვალონო ტკიპებიუ... აქ ავტორი არ ამბობს, მაგრამ იგულისხმება, რომ ბიზნეს ინტერესებს ეწირებაო ფუტკარი, თორემ მეფუტკრე არ არისო ცუდი, ისიც უმეტესში შედის(ბევრში).     აი ეს აზრები, რის გადმოცემასაც ცდილობს წყარო, ჩვენს ა-ი-სთან საერთოდ არ ჩანს(( .  ,,მრავალი ოჯახების პატრონებმა"-ში უაზრობამ დაჩრდილა არასწორობა((

   
      ამ და ნებისმიერი სხვა სტატიის განხილვა ჩემი საიტიდან, შესაძლებელია ფეისბუქ ჯგუფში - Tapli.ge(თაფლი.ჯი)