ზაფხულის თაფლი 2015

ზაფხულის თაფლი 2015
ყოველ დღე სხვადასხვა თაფლი მოაქვს ფუტკარს, მდიდარია ბუნება, მადლობა ღმერთს. ერთ ჩარჩოზე ზოგჯერ 2-3 სახის თაფლი გვხვდება. შეიძლება ითქვას ყოველი სკიდან დაწურული თაფლი განსხვავებულია.