ტკიპა ვაროა და ვაროატოზი

varroa

ტკიპა ვაროა 1904 წლიდანაა აღწერილი, ცნობილი. მეთაფლია ფუტკარზე შეამჩნიეს 60 წლის შემდეგ, ცოტა მოგვიანებით საქართველოშიც გამოჩნდა და გვაქვს დაავადება-ვაროატოზი.

ვაროა12

2000 წლამდე გვეგონა, რომ ვაროა ჯაკობსონისთან გვქონდა საქმე. აღმოჩნდა - ვაროა დესტრუქტორი....

varva13

დედა ტკიპა კვერცხებს ძირითადად ფუტკრის მამალ ბარტყში დებს. გადაბეჭდილი სამამლე ბარტყის ამოჭრით-შეგვიძლია ვაროას ვებრძოლოთ.

varoa10

ტკიპა ადვილი შესამჩნევია, მაგრამ მისი რაოდენობა ხშირად იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე ჩვენ ვვარაუდობთ.

varoa1

დღეისათვის ცნობილი აკარიციდებით, სხვა საშუალებებით, შეგვიძლია  წარმატებით ვებრძოლოთ ვაროას და მისგან გამოწვეულ დაავადებას-ვაროატოზს, ვაროოზს, სამწუხაროდ ყოველწლიურად. ჯერ ასეა.