92%-იანი სპირტი

92 procentiani spirti

დაიხვეწა ტექნოლოგია: ეს სპირტი უკვე 92 პროცენტიანია