თაფლის ლუდი

taplis ludi

   ასეთი ძლიერია თაფლის ლუდი.   ჯერ ვერ დავამუშავე კოსერვანტების გამოყენება.  ასე, რომ თუ დროულად არ მოვიხმარე ლუდი - ყველაფერი იკარგება))