ცვილის მარაგი

cvilis maragi

ხელოვნური ფიჭა უნდა ვიყიდოთ, ან კიდევ თვითონ ვაწარმოოთ. მე მეორე გზა ვარჩიე. ფიჭის დასამზადებლად ცვილი გვჭირდება. სწორედ ამისთვისაა შექმნილი ეს მარაგიც-26.03.2016.