ცვილის ფილის დამზადება

cvilis gadnoba pilisTvis
gamdnari cvilis pilad pormireba

ცვილის ფილა, რომელის ხელოვნური ფიჭის დასამზადებლად გვჭირდება იმ ცვილის მარაგისაგან მზადდება, რომელიც გვაქვს.

პირველ, ზედა სურათზე მარცხნივ ვხედავთ: სპეციალურ ფორმაში თვითონ ფილის და ფიჭის ნარჩენებია. მარჯვნივ: გამდნარია უკვე ყველაფერი.

მეორე, ქვედა სურათზე ვხედავთ თუ, როგორ ფორმირდება გამდნარი ცვილი - ფილად.