გასუფთავებული ცვილი

gasuptavebuli cili

სრულ გასუფთავებამდე ცვილს სულ ცოტაღა აკლია