გამარჯვება

veshapi

პრობლემებზე საუბარს გამარჯვებით დავიწყებ: ჩვენს თაფლს მყიდველმა ჩაუტარდა ლაბორატორიული შემოწმება და ამის შემდეგ შეიძინა ჩვენსგან 485 კილოგრამი.

Subscribe to RSS - გამარჯვება