ხმა სოფლიდან

gabriela_lekviT

ჩემი აზრით, "პანიკის საფუძველი", სიტყვა-"პანიკა", ტელევიზორიდან, საინფორმაციო წყაროებიდან არ უნდა ჟღერდეს.

saojaxo meurneoba

ბიზნესი არის ფულზე ორიენტირებული, სრულიად საპირისპიროა-ოჯახი, საოჯახო მეურნეობა, ოჯახში წარმოებული.

Subscribe to RSS - ხმა სოფლიდან