თაფლის ლუდი

taplis ludi

   ასეთი ძლიერია თაფლის ლუდი.   ჯერ ვერ დავამუშავე კოსერვანტების გამოყენება.  ასე, რომ თუ დროულად არ მოვიხმარე ლუდი-ყველაფერი იკარგება.

dashaqruli taplisgan advilad mzaddeba dzlier gaziani alkoholui sasmeli, me mas taplis luds vedzaxi.

დაშაქრული თაფლისგან ადვილად მზადდება ძლიერ გაზიანი ალკოჰოლური სასმელი 

taplis ludi, taflis ludi.

თაფლის ლუდი, დაშაქრული თაფლისგან

Subscribe to RSS - თაფლის ლუდი