enebi

ენებს-ფუტკარი თავისი შეხედულებით, საჭიროების შესაბამისად(უწესრიგოდ) აშენებს.

cacxvi yvavilobs

მაისის ბოლოს დაიწყო ცაცხვმა ყვავილობა(2015)

maisis tafli (akaciis tapli)

1 ივნისს დავიწყეთ თაფლის ამოტანა

daoblebuli ojaxi

2 დღე დარბოდნენ წინ და უკან ფუტკრები, ეძებდნენ დედას.

თემა:

bartyebi

სახლთან ახლოს გაუმართავს ბუდე

tartis lekvebi mesame dRes

მხოლოდ მესამე დღეს მივედით ასე ახლოს

თემა:

deda putkari

ფუტკრის ოჯახის დედოფალი

თემა:

akaciis yvavili

ლამაზი, სურნელოვანი-უხვად იძლევა უმაღლესი ხარისხის ნექტარს.

Pages