deda putkari

ფუტკრის ოჯახის დედოფალი

თემა:

akaciis yvavili

ლამაზი, სურნელოვანი-უხვად იძლევა უმაღლესი ხარისხის ნექტარს.

kota 4 Tvis

კოტა 4 თვის

თემა:

dapnis xe

დაფნის ხე ყვავილობისას

გაბრიელა მოლოდინში

გაბრიელა გემრიელი კერძების მოლოდინში :)

თემა:

TeTri akacia

აკაციის ყვავილი უხად გამოყოფს ნექტარს

kotas uyars simindi

კოტას უყვარს სიმინდი

თემა:

kota 2 Tvis

კოტა 2 თვის

თემა:

kota 1 saaTSi

კოტა 1 საათში

თემა:

bochola

კოტა

თემა:

Pages