ფუტკარი

qurdoba saputkreshi

ეს უფრო ომია, ვიდრე ქურდობა

daoblebuli ojaxi

2 დღე დარბოდნენ წინ და უკან ფუტკრები, ეძებდნენ დედას.

deda putkari

ფუტკრის ოჯახის დედოფალი

skis dasuptaveba

რაც სკის ფსკერზე ხვდება - ყველაფერი გადასაყრელია

putkrebi asuptaveben skas

თეთრი მარცვლები დაშაქრული თაფლია

putkrebi brundebian skashi

სულ უფრო მეტი ფუტკარი გადის საშოვარზე

deda putkari, deda futkari

უკვე 10 მარტს დეადა ფუტკარი მშვენივრად მუშაობს

Subscribe to RSS - ფუტკარი