სრულად მობეჭდილი ფიჭა

რაც უფრო სრულადაა ფიჭა მობეჭდილი, მით უფრო მძიმეა თაფლი

tapli axal ashenebul fichashi

ახალი აშენებული ფიჭა თეთრი ფერისაა

cvili 2014

ცვილის დამზადების საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოუხსნელია

Pages