გაბრიელა მოლოდინში

გაბრიელა გემრიელი კერძების მოლოდინში :)

თემა:

TeTri akacia

აკაციის ყვავილი უხად გამოყოფს ნექტარს

kotas uyars simindi

კოტას უყვარს სიმინდი

თემა:

kota 2 Tvis

კოტა 2 თვის

თემა:

kota 1 saaTSi

კოტა 1 საათში

თემა:

bochola

კოტა

თემა:

gabriela

მოფერებით: დიდი გოგო, ლამაზი გოგო, ჭკვიანი გოგო. ზოგჯერ - ცუდი გოგო (იშვიათად).

თემა:

2 dRis wiwilebi

გაზაფხული მოვიდა

თემა:

skis dasuptaveba

რაც სკის ფსკერზე ხვდება - ყველაფერი გადასაყრელია

თემა:

yvavilis mtveri

ფეხებზე მიკრული მარცლები ყვავილის მტვერია

Pages