ზაფხულის თაფლი 2015
ყოველ დღე სხვადასხვა თაფლი მოაქვს ფუტკარს, მდიდარია ბუნება, მადლობა ღმერთს. ერთ ჩარჩოზე ზოგჯერ 2-3 სახის თაფლი გვხვდება. შეიძლება ითქვას ყოველი სკიდან დაწურული თაფლი განსხვავებულია.
dindgeli

საიტზე ყველაზე აქტუალური თემა დღეისათვის: საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანე

ძინზვთ
ძინავთ მონდომებულად. პატარა ლეკვები დროის უმეტეს ნაწილს ძილში ატარებენ

თემა:

oqros wkeplas tapli

3-4 წლის წინ საერთოდ არ იყო ჩვენთან ოქროწკეპლა.(2015)

ჯერ ერთი დღისაც არაა.

თემა:

varroa

ტკიპა ვაროა 1904 წლიდანაა აღწერილი, ცნობილი. მეთაფლია ფუტკარზე შეამჩნიეს 60 წლის შემდეგ, ცოტა მოგვიანებით საქართველოშიც გამოჩნდა და გვაქვს დაავადება-ვაროატოზი, ვაროოზი, ვაროოზი.

Pages